วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าบริการ รับทำำการตลาดออนไลน์ ท่านสามารถชำระได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


ช่องทางการชำระเงิน
เงินสด (Cash)
ตู้เอทีเอ็ม (ATM Machine)
ชำระเงินในนาม "อดิศักดิ์ สุรังค์ธร"

หมายเหตุ:
เมื่อชำระแล้ว โปรดโทรแจ้งวันและเวลาที่โอน มาที่เรา
ติดด่อผู้รับเงิน โทร.: 080-818-6085
อีเมล์ : DQmarket@hotmail.com